COPYRIGHT

Op alle foto’s genomen door Alexander Weber zit copyright.

Dit geldt voor alle foto’s die ik genomen heb, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Dit geld voor digitaal, als foto, via internet of op elke andere manier.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u een foto in enige vorm wenst te gebruiken, kunt u contact opnemen met Alexander Weber.

u kunt een e-mail sturen naar: info@alexanderweber.nl

Vermeld in u mail:

  • de soort uitgave (boek, krant, website, catalogus, poster, tentoonstelling etc.)
  • de oplage (1e druk, voor herdrukken is opnieuw toestemming vereist)
  • het doel (algemeen, verkoop, voorlichting, educatief, relatiegeschenk etc.)
  • uw contact gegevens (NAW, KvK, BTW, telefoon)
  • om welke foto(s) het gaat (nummer of omschrijving)
  • of u over afdrukken/bestanden beschikt (en waar die vandaan komen)
  • of op welke manier u foto’s wil ontvangen (afdruk, digitaal bestand)
  • overige relevante aanvullende informatie

Op alle rechtsbetrekkingen van Alexander Weber zijn de Algemene Voorwaarden van de DuPho. | Dutch Professional Photographers van toepassing.